Ethische gedragscode

ethische en verantwoorde bedrijfsvoering van econocom

Integriteit, naleving van wetten en beroepsethiek zijn belangrijke onderwerpen binnen Econocom.

Onze ethische commissie staat garant voor naleving van de anti-corruptiewetgeving.

Ethiek en compliance programma 

Binnen de hele Groep is één specifieke governance structuur opgezet en worden trainingen in bestrijding van corruptie gevolgd. 

Zakelijke gedragsregels

De zakelijke gedragsregels zijn een referentiedocument op het gebied van compliance en integriteit.
Daarin zijn de specifieke gedragsregels en best practises opgenomen die iedereen moet respecteren. 

Klokkenluidersplatform

Een veilig meldpunt voor elke schending van de Zakelijke Gedragsregels.

Elke overtreding van onze gedragscode kan op een veilige manier worden gerapporteerd.

In deze handleiding wordt uitgelegd hoe meldingen worden verwerkt.
Ook staan hierind de rechten en verantwoordelijkheden van elke medewerker beschreven.

One digital company