Gebruik boven bezit

(switch van
eigendom naar gebruik)

Beperkt je budget de groei van je organisatie?

Digitale technologie is fundamenteel voor het succes van organisaties. Het budget voor al deze investeringen is meestal een uitdaging. Maar waarom wil je eigenaar zijn van digitale apparatuur, als deze vaak al voor de fiscale afschrijvingstermijn is verouderd? 

Financieren geeft je toegang tot de technologie die je nu nodig hebt, niet tot de technologie die je je kunt veroorloven.

Van capex naar opex

 

Is jouw organisatie in staat om de beste technologie in te zetten zodra dat nodig is? Kun je op tijd budget vrijmaken voor noodzakelijke investeringen in digitale technologie die de productiviteit verhogen of de concurrentiepositie nog verder verstevigen? Beschik je hiervoor over de benodigde kredietlijnen?


Investeer in de modernste digitale technologie, zonder deze op de balans te activeren dankzij een flexibele financieringsoplossing.

Meer budget nodig voor innovatie of groei?

 

Worden budgetrondes belemmerd door (te) beperkte middelen voor gewenste of geplande investeringen? Worden innovatietrajecten wel eens geweigerd of op de lange baan geschoven omdat ze niet gebudgetteerd zijn? 
Door projecten op een andere manier te budgetteren – denk aan opex in plaats van capex is het vaak wél mogelijk om investeringen die vanuit de business, IT of HR nodig zijn, te realiseren. 
Op deze manier is budget geen ‘show stopper’, maar een ‘enabler’. 

Mogelijkheden opex-financieringsoplossingen

 

Meer budget nodig?

Financieringsoplossingen zijn gemaakt om aan de eisen en wensen van de organisatie te voldoen, met gestructureerde periodieke betalingen die volledig in lijn zijn met het budget.

De kosten worden gelijkmatig over de tijd verspreid, wat voor een stabiel budget zorgt. Daardoor blijft er geld beschikbaar voor andere projecten.

Dankzij een financiering is het mogelijk om de nieuwste digitale technologie tegen een lagere kostprijs in te zetten. Daarmee blijf je de concurrentie voor. 

Extra flexibiliteit nodig?

Hoe zorg je ervoor dat iedereen in de organisatie gebruik kan maken van de juiste technologie, als je geconfronteerd wordt met uitdagingen over het besteedbaar budget, de leverancierskeuze of zelfs de apparatuur zelf? Financieren biedt, in tegenstelling tot het kopen van apparatuur, de flexibiliteit om aan deze drie uitdagingen tegemoet te komen.

  • Extra flexibiliteit nodig in het budget?
  • Extra flexibiliteit nodig in de keuze van apparatuur?
  • Extra flexibiliteit nodig bij het beheren van uw technologie?

Op zoek naar aanvullende of alternatieve kredietlijnen?

Wat zijn de gevolgen als de bank geen krediet verstrekt? Het verliezen of niet op tijd vinden van een kredietlijn, kan de activiteiten behoorlijk verstoren. 

Econocom heeft als onafhankelijke partner toegang tot een uitgebreid netwerk van financiële instellingen. Samen bekijken en analyseren we de mogelijkheden.

Nemen de schulden toe door overnames of investeringen? 
Dalen de omzetresultaten omdat kosten en baten onvoldoende in lijn lopen?

Een onafhankelijke partner als Econocom ondersteunt bij het zoeken naar mogelijkheden. Financieren is een oplossing om bepaalde ratio’s te verbeteren en cash te activeren.

Minder administratieve werkzaamheden?

Stop met het verspillen van tijd en energie aan het beheer van de interne IT-apparatuur. Verhoog de effectieve werktijd door administratieve lasten te verminderen. Econocom heeft de deskundigheid in huis om:

  • Advies en begeleiding te bieden bij het aankoopproces
  • Facturen af te handelen 
  • Toegang te geven tot een uitgebreid asset managementsysteem
  • Gebruikte apparatuur milieuvriendelijk af te voeren aan het einde van de levensduur.

Econocom;

een kwestie van economisch denken

 

One digital company