Sterke stijging halfjaarresultaten 2021 Econocom; acquisitiedrive hervat

persberichten
published on 23-07-2021

Robuuste halfjaarcijfers 2021

  • Recurrent Operating Profit (ROP)1  stijgt met naar €62,3 miljoen (stijging van 40%) en operationele winstgevendheid van 5,0% (stijging van 140 bp)
  • Nettowinst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten op €31,3 miljoen tegenover €5,8 miljoen in eerste halfjaar 2020
  • Een omzetstijging van 1,7%2  als gevolg van de goede groeidynamiek van het segment Digital Services and Solutions (een stijging van 7,7%2),goed voor tweederde van de halfjaaromzet.


Verbetering operationele winstgevendheid in alle bedrijfsactiviteiten van de Econocom Groep

De raad van bestuur van de Econocom Groep kwam op 21 juli 2021 bijeen en valideerde de geconsolideerde verklaringen voor 30 juni 2021.

In de loop van deze periode ontwikkelden de bedrijfsactiviteiten zich als volgt:

  • De omzet van de Digital Services and Solutions  (DSS) activiteit bedroeg €794 miljoen, een sterke stijging vanmet 7,7%, gedreven door de dynamiek van de twee bedrijfsactiviteiten, Products & Solutions  en  Services, een stijging van respectievelijk 9,9% en 3,7%. Wat Products &Solutions betreft, blijft Econocom profiteren van het economische herstel in Europa en de nog altijd toenemende vraag naar digitale bedrijfsmiddelen. De Services activiteit blijft goed gepositioneerd dankzij de toename van projecten met een hogere toegevoegde waarde. DSS's ROP1  kwam uit op €44,8 miljoen (tegenover €34,1 miljoen in de eerste helft van 2020), d.w.z. de winstgevendheid steeg tot2 5,6% (een stijging van 100 bp).
  • De activiteit Technology Management & Financing  (TMF) zet zijn transformatie voort dankzij de werving van nieuw commerciëel talent, terwijl het selectiever blijft in de keuze van commerciële contracten. In het eerste halfjaar bedroeg het recurrente bedrijfsresultaat1 van TMF €17,5 miljoen (tegenover €10,3 miljoen in de eerste helft van 2020), een stijging van 2% in winstgevendheid tot 3,9% (een stijging van 180 bp). Het bedrijf genereerde in de eerste helft van 2021 een omzet van €446 miljoen, een daling van 7,5%.

Wereldwijd boekte de Groep in de eerste helft van 2021 een omzet van €1.239 miljoen, een stijging van 1,7% op like-for-like basis. Deze prestatie werd bereikt ondanks een achtergrond van verstoringen in het aanbod en de inkoop, wat resulteerde in latere leveringen die van invloed waren op sommige activiteiten.

Het recurrente bedrijfsresultaat1 (ROP) van de groep steeg aanzienlijk tot € 62,3 miljoen in vergelijking met € 44,6 miljoen in dezelfde periode in 2020 (een stijging van 40%3) en €41,1 miljoen ten opzichte van dezelfde periode in 2019 (een stijging van 52%3). De winstgevendheid verbeterde in alle bedrijfssegmenten en profiteerde ten volle van de stijgende bedrijfsmarges en van de kostenbesparende programma's die vanaf 2019 werden gelanceerd.

De niet-recurrente netto-uitgaven daalden sterk tot € 7,6 miljoen (tegenover € 23,6 miljoen in H1 2020), als gevolg van de voltooiing van het transformatieplan.

 

Volgende publicatie: informatiebijeenkomst over de halfjaarresultaten en de bedrijfsvooruitzichten op 2 september 2021

 

1 Vóór amortisatie van immateriële activa uit verwervingen en na herformulering van activa aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten

2 Bij constante perimeter en boekhoudkundige normen.

Aangepast

 

One digital company