Recurring Operating Profit (ROP) 2019 met 14,3% gestegen naar € 126,2 miljoen

persberichten
published on 11-03-2020

Belangrijkste punten 2019

  • Omzet uit voortgezette bedrijfsactiviteiten2) stabiel3) op € 2.927 miljoen

  • Recurring Operating Profit 1) op € 126,2 miljoen, in lijn met de prognoses

  • Nettoboekschuld4) onder controle op € 252 miljoen en op hetzelfde niveau als eind 2018

  • Twee niet-strategische bedrijven verkocht en andere verkopen op de planning

  • Aanbod om agio terug te betalen met € 0,12 per aandeel

 

Verbetering van prestaties

In 2019 realiseerde Econocom Groep € 2.927 miljoen omzet uit de voortgezette activiteiten, een stabiel3) niveau volgend op 2018. De organische omzet daalde licht, met 0,8%, vergeleken met het voorgaande jaar. Technology Management & Financing (TMF) werd getroffen door een fraudezaak - waarvan Econocom Italië het slachtoffer was - met een negatief effect van iets meer dan € 130 miljoen. Zonder het effect van deze gebeurtenis bedroeg de groeivan de groep 4,5% (waarvan 3,7% organisch). Digitale Services Solutions (DSS, bestaande uit de activiteiten Products and Solutions en Services) bleven groeien en realiseerden een omzet van € 1.802 miljoen, een stijging3) 7,4%.

In vervolg op het transformatieplan dat in 2019 is gestart, werden verschillende activiteiten aangepast in overeenstemming met de IFRS 5-norm voor 'activa aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten'. De winst en verliesrekening van 2018 is als gevolg hiervan bijgesteld en de impact op de jaarrekening van 2019 is weergegeven in regels, separaat van de jaarrekening. In 2019 heeft de groep ook de erkenning van directe leveringen, exclusief licenties, als leidend aangenomen (in lijn met IFRS 15). De jaarrekening 2018 werd aangepast om rekening te houden met de effecten van deze wijziging op de boekhouding.

De Recurring Operating Profit1) (ROP) uit voortgezette activiteiten bedraagt € 126,2 miljoen, vergeleken met € 110,4 miljoen over dezelfde periode in 20183), ondanks de negatieve impact van € 13 miljoen van TMF Italië. De ROP1) uit de voortgezette activiteiten van TMF was € 43,9 miljoen (vergeleken met € 50,5 miljoen in 20183)) en € 82,3 miljoen voor die van DSS (vergeleken met € 59,9 miljoen in 20183). De ROP1) profiteerde van de effecten van het kostenbesparingsplan dat in 2018 startte en werd versneld in de 2e helft van 2019, evenals als een verbetering van de resultaten van bedrijfsactiviteiten in Frankrijk, België, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

Eenmalige netto kosten van € 24,8 miljoen, voornamelijk uit de gereorganiseerde activiteiten van de groep, werden geboekt in 2019 voor de voortgezette activiteiten. Het bedrijfsresultaat van deze laatste bedroeg € 99,4 miljoen, een stijging van 14,5% ten opzichte van 2018.

Nadat de financiële winst, inkomstenbelasting en nettowinst uit beëindigde bedrijfsactiviteiten waren toegewezen, bedroeg de geconsolideerde nettowinst voor het jaar € 48,6 miljoen, vergeleken met € 44,6 miljoen in 2018. Dit gezonde resultaat werd bereikt ondanks de negatieve impact van de gebeurtenis in Italië, en weerspiegelt het gunstige evenwicht en de solide veerkracht van het zakelijke portfolio van Econocom.

 

Volgende publicatie 23 april 2020: 1e kwartaalcijfers 2020, na het sluiten van de beurs.

 

1) Vóór afschrijving van acquisitie gerelateerde immateriële activa en na aanpassing in overeenstemming met IFRS 5 met betrekking tot beëindigde bedrijfsactiviteiten.

2) Na aanpassing in overeenstemming met IFRS 5 betreffende beëindigde bedrijfsactiviteiten en leidende opname van directe leveringen, exclusief licenties, in overeenstemming met IFRS 15.

3) Gebaseerd op onveranderlijke normen.

4) Rekening houdend met schulden veroorzaakt door toepassing van IFRS 16 op leaseovereenkomsten (onroerend goed, voertuigen, enz.) waarvan Econocom de lessee is.

One digital company