Omzet Econocom eerste kwartaal 2020: € 596 M (-11.5%)

persberichten
published on 24-04-2020

Organisatie beïnvloed door uitzonderlijke gebeurtenissen

In het eerste kwartaal van 2020 boekte Econocom Group een omzet uit voortgezette activiteiten van € 596 miljoen, een daling van 11,5%, waarvan 11,1% autonoom, vergeleken met het eerste kwartaal van 2019. Deze daling is grotendeels het gevolg van de impact van de Covid-19-crisis en de lock-down van medewerkers in de belangrijkste geografische gebieden (met name Frankrijk, Spanje en Italië). De omzet per bedrijfsonderdeel is als volgt verdeeld:

- De omzet voor Technology Management & Financing (TMF) daalde met
  16,1% tot € 181 miljoen. Dit is mede het gevolg van vertragingen bij het
  ondertekenen van opdrachten voor financieringscontracten en leveringen
  (door sluiting van ontvangstfaciliteiten bij klanten) die in maart 2020
  werd aangekondigd.

- Digital Services & Solutions (DSS, bestaande uit Products & Solutions en
  Services) bedraagt ​​€ 415 miljoen, een daling van 9,3%. Deze twee bedrijfs-
  onderdelen hielden vrijwel identieke neerwaartse trends aan, voor Products
  & Solutions bedroeg de daling -9,5% (tot  € 260 miljoen) en Services
  noteerden een daling van -9% (tot € 155 miljoen).

 

Vooruitzichten: H1 2020 onder druk maar met vertrouwen en methodisch behandeld

Net als in het eerste kwartaal zullen ook de resultaten van het tweede kwartaal van 2020 de effecten van de Covid-19-pandemie op de wereldeconomie voelen.  De omvang van de impact hangt af van zowel de duur van de lock-down periode van medewerkers als de omstandigheden waaronder de klanten van Econocom hun normale activiteiten hervatten.

Op 16 maart 2020 heeft Econocom twee crisisbeheerteams opgericht, één voor Frankrijk en één voor de andere landen waarin het actief is. Zij komen regelmatig bijeen om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en snel te reageren. Deze crisisbeheerteams bestaan ​​uit leden van de raad van bestuur en hoofden van de business lines en de belangrijkste ondersteunende afdelingen.

Zij coördineren het Business Continuity Plan, dat voor elke business line is aangepast en waarover het personeel regelmatig op de hoogte wordt gehouden.

 

De belangrijkste punten van het Business Continuity Plan

- Alle medewerkers waarvoor dit mogelijk is, werken vanuit huis.

- Products & Solutions en TMF blijven hun klanten bedienen;
  de inspanningen van de medewerkers, gefaciliteerd door o.a.
  de implementatie van elektronische procedures en handtekeningen,
  zorgen voor een soepele bedrijfsvoering.

- Ook het bedrijfsonderdeel Services blijven diensten leveren en passen
  zich aan naar de situatie van elke klant.

De gevolgen van de pandemie hebben geleid tot een toename van de activiteiten voor klanten in de zorg, retail en energiesector. De medewerkers van Econocom, zich bewust van het strategische belang voor onze samenleving om dergelijke sectoren te ondersteunen bij hun activiteiten, hebben onvermoeibaar en nauwgezet aan deze projecten gewerkt.

Meer in het algemeen heeft de groep zijn klanten gedurende deze moeilijke periode een foutloze ondersteuning geboden en verschillende dankbetuigingen ontvangen voor de opmerkelijke inzet van alle medewerkers.


Vertrouwen in de toekomst dankzij anticiperend vermogen

De groep heeft bepaalde onderdelen van het kostenbesparingsplan versterkt en het zo snel mogelijk aangepast naar de terugloop van de bedrijfsactiviteiten. Zo is er een gedeeltelijke werkloosheid ingevoerd voor de functies waarvan deze activiteiten zijn teruggelopen en zijn de structurele kosten verder verlaagd. Deze maatregelen zijn bedoeld om de impact op de operationele winstgevendheid van de voor 2020 te verwachten achteruitgang te beperken. Hierdoor is de groep erin geslaagd om de het effect van de omzetdaling te compenseren en de winst te behouden.

Econocom is ook bijzonder behoedzaam op het gebied van liquiditeitsbeheer en schulden. Het profiteert van de financieringsfaciliteiten van de Europese regeringen. De groep heeft dus geanticipeerd op de impact van deze gezondheidscrisis op haar financieringsbehoeften op korte termijn, door proactief te onderhandelen over de noodzakelijke kredietlijnen met verschillende banken. Het besluit om geen dividend uit te keren in 2020 en het programma voor de inkoop van eigen aandelen, plus de verkoop van dochteronderneming EBC aan private equity-onderneming Checkers Capital op te schorten, zal ook bijdragen tot het behoud van de financiële soliditeit van de groep. Econocom bevestigt daarmee haar ambitie om een ​​netto boekschuld van vrijwel nul te realiseren.

Digitalisering, geografische aanwezigheid, wendbaarheid & veerkracht sleutels tot succes

Te midden van deze gezondheidscrisis en een ongekende recessie, behoudt Econocom niettemin het vertrouwen in haar vermogen om deze moeilijke tijd te doorstaan ​​dankzij de toewijding van de medewerkers, de diversiteit van zowel haar bedrijfsonderdelen (distributie, diensten en financiering) haar geografische aanwezigheid, het robuuste business model en een combinatie van wendbaarheid en veerkracht. Deze sterke punten zullen de groep goed van pas komen zodra de wereldeconomie herstelt.

Econocom zet de ontwikkelingen voort door te vertrouwen op zijn traditionele bedrijfsactiviteit, Technology Management & Financing, die dankzij innovatieve financieringsmodellen afgestemd op verschillende markten, de groep zal helpen om onder de beste omstandigheden uit de crisis te komen. Ondersteund door zijn andere high potential bedrijfsactiviteten, Products & Solutions en Services, dient de groep als ‘General Contractor for the Digital Sector' en is daarmee ideaal gepositioneerd om organisaties te ondersteunen, die al meer dan 40 jaar worden geconfronteerd met telkens nieuwe uitdagingen op het gebied van digitalisering. De huidige crisis laat ons elke dag zien, dat digitale transformaties voor iedereen de sleutel tot succes zullen zijn.

 

Volgende publicatie: 29 juli a.s. na het sluiten van de beurs - voorlopige halfjaarcijfers 2020

One digital company