Halfjaarresultaten 2020: hoger bedrijfsresultaat en daling van de netto schuld

persberichten
published on 30-07-2020

Halfjaarresultaten:

• Omzet € 1.240 miljoen, gedaald 2) met 12,5%

• Recurrent bedrijfsresultaat gestegen 2) naar € 43,5 miljoen (+ 12,4%)

• Netto boekschuld 3) gedaald met meer dan € 100 miljoen (versus 30 juni 2019)

• Nettowinst geconsolideerd op € 22,1 miljoen (versus € 5,2 miljoen eind juni 2019)

 

Eerste vruchten van het transformatieplan van Econocom

Op 27 juli 2020 is de raad van bestuur van de Econocom Groep samengekomen en heeft de geconsolideerde rapportage voor 30 juni 2020 goedgekeurd.

Zoals aangekondigd in het persbericht van 10 juli jl., realiseerde de groep een omzet van € 1.240 miljoen over het eerste halfjaar van 2020, een daling van 12,5%. Tijdens deze periode werden de activiteiten van Econocom getroffen door de coronacrisis, waardoor er vertragingen in het aangaan van contracten waren, er een verstoring was in levering van apparatuur en het moeilijk was om toegang te hebben tot de sites van bepaalde klanten om services uit te voeren. Deze effecten, die de inkomsten uit veel contracten vertraagden, namen in het tweede kwartaal geleidelijk af.

De business unit Technology Management & Financing (TMF) genereerde een omzet van € 479 miljoen, een daling 2) van 13,5%. Deze daling was duidelijker in Q1 (-16,2%) dan in Q2 (-11,7%) omdat er geleidelijk nieuwe activiteiten werden geïntroduceerd.

De omzet bij Digital Services & Solutions (DSS) daalde met 11,9%. Er was een daling van 12,4% in Services en een daling van 11,7% voor Products & Solutions.

Het recurrent bedrijfsresultaat1 (ROP) steeg met 12,4% tot € 43,5 miljoen, tegenover € 38,7 miljoen 2) voor dezelfde periode in 2019. Deze stijging kwam rechtstreeks voort uit de kostenbesparingsmaatregelen die sinds begin 2019 en ook tijdens de covid19-pandemie zijn toegepast. Deze maatregelen kwamen vooral DSS ten goede, waarvan de ROP € 33,5 miljoen bedroeg (tegenover € 22,1 miljoen 2) in dezelfde periode van 2019). De ROP van TMF daalde met € 10 miljoen (versus € 16,6 miljoen 2) over het eerste halfjaar van 2019) als gevolg van een sterke daling van de activiteiten en minder diversiteit in het kostenmodel.

Lees hier het volledige Engelstalige persbericht incl. verklaring van de voetnoten.

 

Volgende publicatie 10 september 2020: Informatie meeting n.a.v. de halfjaarresultaten en prognose voor 2020/2021

 

One digital company