Geauditeerde jaarcijfers 2020: Econocom bevestigt verbetering van recurrente bedrijfswinst en bereikt zijn doelstelling om schulden af ​​te bouwen

persberichten
published on 24-01-2021

Hoogtepunten van 2020

  • Omzet beïnvloed door gezondheidscrisis, daalde1 met 11,3% tot € 2.559 miljoen
  • Recurrente bedrijfswinst2 licht gestegen1 tot € 122,5 miljoen (+ 2,2%) en marge gestegen1 met 0,6 bp
  • Een vermindering van de netto financiële schuld met € 272 miljoen3, wat een positieve netto kaspositie3 oplevert van € 20 miljoen op 31 december 2020
  • Voorstel voor terugbetaling van 12 cent per aandeel van de uitgiftepremie, in lijn met het dividend dat in 2020 is uitgekeerd

Sterke veerkracht in operationele prestaties

De Econocom Groep realiseerde in 2020 een omzet van € 2.559 miljoen, een daling van 11,3% ten opzichte van 2019. Het grootste deel van de daling was te wijten aan de gezondheidscrisis, die leidde tot vertragingen bij de uitvoering van sommige projecten voor klanten en een vertraging in het aannemen van nieuwe contracten. Deze neerwaartse trend nam echter af tegen het einde van het jaar (daling van slechts 8,4%1 in Q4 2020).

 

Volgende publicatie: Omzetresultaat 1e kwartaal 2021 op 22 april a.s. na sluiting van de beurzen.

 

1 Op een like-for-like basis (bij constante reikwijdte en boekhoudkundige normen).

2 Vóór afschrijving van immateriële activa uit acquisities en na aanpassing in lijn met IFRS 5 voor activa aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten.

3 NFD: Netto financiële schuld exclusief de impact van IFRS 16 op leasing en verhuur waarvan Econocom een ​​huurder is.

One digital company