Econocom rapporteert een omzet van 623 miljoen euro over het 1e kwartaal van 2019

persberichten
published on 26-04-2019

Omzet eerste kwartaal 2019

De omzet over het eerste kwartaal van 2019 van Econocom Group bedraagt ​​€ 623 miljoen, een stijging van 3,6% na de toepassing van IFRS16. De organische groei bedroeg 1,6%.

Technology Management & Financing (TMF, de financieringsdivisie) boekte een omzet van € 221 miljoen, een daling van 11,3%. De prestatie van dit kwartaal is geen weerspiegeling van de jaarlijkse trend. De verwachting is dat er in het tweede kwartaal geprofiteerd wordt van een aantal in het afgelopen kwartaal uitgestelde contracten. Ook zit er een goed volume in de forcast.

Sinds 1 januari 2019 heeft de groep een nieuwe divisie; Digital Services & Solutions (DSS). Dit is een combinatie van de Services en de Producten & Solutions activiteiten. Binnen een groep die zichzelf presenteert als integrator van digitale oplossingen - die hardware, software èn services omvatten - is een onderscheid tussen deze twee activiteiten niet langer relevant.

De omzet van Digital Services & Solutions (DSS) rapporteerde een bijzonder sterke groei over het eerste kwartaal (14,1%, autonoom 10,8%), met een bedrag van € 402 miljoen. Alle gebieden van deze divisie presteerden goed, met name de distributietak en de satellieten die zich richten op de integratie van oplossingen.

De IT-diensten van de planeet Econocom behielden een gezond momentum, in een context van strikte kostenbeheersing.

Outlook voor 2019

De groep heeft het plan om over het volledige jaar 2019 een Recurring Operating Profit1 van € 128 miljoen te realiseren.

De groep handhaaft ook de discipline om cash te genereren en voert geleidelijk een besparingsplan door. Dit werpt naar verwachting vooral in de tweede helft van dit jaar zijn vruchten af.

Volgende belangrijke data:
- De algemene aandeelhoudersvergadering wordt gehouden op 21 mei 2019.
- De halfjaarresultaten van 2019 worden 24 juli a.s. gepubliceerd, na sluiting van de beurzen.

 

Recurring Operating Profit na vóór amortisatie van immateriële activa door acquisities

 

 

One digital company