Econocom bevestigt jaarresultaten 2018 en vooruitzichten voor 2019

persberichten
published on 15-03-2019

Vooruitzichten voor 2019: € 128 miljoen operationele winst, een stijging van >10%

Belangrijkste feiten en cijfers:

• Omzet1 steeg naar € 2,846 miljard (+ 8,0%, inclusief 2,7% organisch),

• Operationele winst2 kwam uit op € 114,6 miljoen,

• Goede ontwikkeling van vrije kasstromen, uitkomend op € 69 miljoen; 60% van operationele winst,

• Netto schuld gedaald naar € 252 miljoen; 1,6x 2018 EBITDA,

• Prognose operationele winst 2019 van € 128 miljoen; een groei >10%.

De Raad van Bestuur van Econocom Group, een Europese specialist is in de digitale transformatie van organisaties, kwam vandaag samen met voorzitter Jean-Louis Bouchard om de jaarresultaten voor 2018 af te ronden.

Resultaten 2018

Econocom Group heeft de resultaten over 2018 bevestigd. De geconsolideerde omzet van de groep bedraagt ​​€ 2,846 miljard; een stijging van 8,0% vergeleken met € 2,634 miljard omzet uit 2017. De organische groei bedroeg 2,7% over het jaar, in 2017 was dit 11,2% (bovengemiddeld hoog). De verdere omzetstijging werd vooral aangedreven door de huidige digitale golf en het oorspronkelijke business model van de groep.

De operationele winst kwam uit op € 114,6 miljoen, tegenover € 154,4 miljoen in 2017. Deze verandering is voornamelijk toe te schrijven aan de Technology Management & Financing divisie. De operationele marge bedraagt ​​4,0%. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar het Engelstalige persbericht.

Het volgende persbericht (1e kwartaalcijfers 2019) wordt op 25 april 2019, na sluiting van de beurzen, gepubliceerd.

 

1 Aanpassingen als gevolg van IFRS 15 retrospectief

2 Operationele winst vóór amortisatie van immateriële activa door acquisities

One digital company