BIS|Econocom ondersteunt digitale versnelling Rijksoverheid

nieuws
published on 03-10-2019

3 oktober 2019 – Vandaag zet de Rijksoverheid een grote stap vooruit in de digitale versnelling van de fysieke werkomgeving van het rijk (FWR). Om deze versnelling mogelijk te maken, slaan drie belangrijke ICT-organisaties binnen de Rijksoverheid – Belastingdienst IV, DICTU en SSC-ICT - de handen ineen. Hierbij worden zij ondersteund door BIS|Econocom als hoofdaannemer en AVIT als onderaannemer. Samen realiseren zij een videobrug waarmee alle Rijksmedewerkers kunnen videovergaderen én zetten zij in op standaardisatie en uniformering van de vergaderruimtes.

Rijksmedewerker centraal

Het grote doel van de digitale versnelling is om ervoor te zorgen dat iedere Rijksmedewerker beter wordt ondersteund in zijn werkzaamheden; met name op het gebied van remote werken, samenwerken, vergaderen en overleggen. De stappen die de drie ICT-organisaties zetten, zorgen ervoor dat de Rijksmedewerker altijd en overal kan werken, in iedere vergaderruimte dezelfde positieve gebruikservaring heeft én zonder moeite via video kan overleggen met andere Rijksmedewerkers en/of partners buiten de Rijksoverheid.

Lagere milieudruk en kostenbesparingen

De eenduidige, positieve gebruikservaring in iedere vergaderruimte wordt bereikt door standaardisatie van de in de ruimten geïntegreerde audiovisuele & IT oplossingen. Daarnaast wordt één GUI (grafische user interface) ontwikkeld, waarmee iedere vergaderruimte en iedere videoconference-oplossing op exact dezelfde manier wordt bediend; ongeacht het device dat gebruikt wordt. Het vertrouwen in de technische oplossingen zal groter worden, het gebruik toenemen en de mogelijkheden beter worden benut. Belangrijke ambitie is om de milieudruk en het aantal reis- en overleguren fors te verlagen door de efficiënte inzet van technologie. Vanwege de schaalgrootte van de Rijksoverheid liggen belangrijke besparingen in het verschiet.

Optimalisaties o.b.v. data-analyse

Verder wordt ook het beheer van de audiovisuele & IT oplossingen gestandaardiseerd door middel van een centraal beheerplatform. Via dit platform wordt alle apparatuur gemonitord en worden eventuele storingen preventief opgespoord en verholpen. Daarnaast verzamelt het platform gegevens over bijvoorbeeld het apparatuurgebruik en de bezettingsgraad van ruimtes, op basis waarvan optimalisaties kunnen worden doorgevoerd. Hierdoor zal de gebruikerservaring positiever worden.

Intensieve samenwerking

De Belastingdienst IV, DICTU en SSC-ICT zullen de digitale versnelling realiseren door intensief samen te werken met BIS|Econocom, dat na een Europese Openbare Aanbesteding als hoofdaannemer is geselecteerd en met wie ook afspraken zijn gemaakt over de serviceniveaus (SLA’s) en het opleiden van interne trainers en eindgebruikers. BIS|Econocom heeft Avit Group als onderaannemer in de arm genomen voor uitbreiding en beheer van de Rijks Video Brug. Een centrale rol in de te realiseren oplossingen is weggelegd voor de oplossingen van Cisco, dat Digitale Versnelling Nederland als speerpunt heeft gedefinieerd.

One digital company