Rivers International School heeft flexibel investeringsbudget dankzij Econocom

Rivers International School Arnhem is een bijzondere school dankzij het internationale karakter. Daarnaast volgen er ongeveer 150 leerlingen een ‘inclusive’ leergang (MAVO, HAVO en VWO ineen) en kent het naast middelbaar onderwijs ook faciliteiten voor ouders van alle nationaliteiten. Hoe manage je dan lesmateriaal, match je leerniveaus en gebruik je daarbij de allernieuwste technologie?

Inquiry-based learning

Monique Vergoossen, educatief leider voor IB-DP leergangen bij Rivers International School Arnhem is een bevlogen vrouw. In rap tempo schetst zij de school, het nieuwe pand waarin deze gevestigd is, de leermethodes en de gevolgen daarvan voor het docentenkorps. Personalisering en digitalisering van het onderwijs gaan daarbij hand in hand, onder de noemer ‘inquiry-based learning’. Voorop staat een docent die middenin de klas staat, de leerlingen ondersteunt bij het volgen van interactief onderwijs. Lokaal leren op basis van globale concepten, gebaseerd op conceptueel denken en lesstof opnemen door zelf te onderzoeken en effectief samen te werken. De leraar begeleidt, spoort aan en beoordeelt de leerlingen bij het onder de knie krijgen van de leervaardigheden. Zo kunnen zij hun persoonlijke, academische en sociale potentieel optimaal uitbouwen.

Dankzij een samenwerking met PlanIT@School van Econocom is de financiering van de iPads en MacBooks voor deze manier van onderwijs geregeld. Econocom werkt bovendien samen met Xando voor de levering, installatie, onderhoud, schade-afhandeling en vervanging van de apparatuur.

“Ik wilde absoluut geen ‘bring-your-own-disaster’ project starten. Toen kwam Econocom in beeld die de financiering van de iPads en MacBooks regelde. Daarnaast is een samenwerking gestart met onze vaste leverancier Xando. Dat werkt naar volle tevredenheid”, aldus Monique Vergoossen.

Over PlanITatSchool:

Vanuit de visie om onderwijsinstellingen te faciliteren bij hun digitale transformatie, bieden zij scholen een breed scala van merk-, bank-, en leveranciersonafhankelijke financieringsoplossing en ondersteunende services.

Ga voor meer informatie naar www.planitatschool.nl, of vul een contactformulier in.
Een mail sturen naar info.nl@econocom.com kan uiteraard ook, wij zijn u graag van dienst!

Foto credits: Ben Vulkers