Jaarcijfers 2015: Uitstekende resultaten bewijzen succesvolle fusie met serviceorganisatie Osiatis en effectiviteit van nieuw ontwikkelmodel

Resultaten in 2015

  • Sterke omzettoename: deze groeide met 11% tot €2,316 miljard
  • Versnelde organische groei: deze staat nu op 8% en wordt door alle bedrijfsonderdelen ondersteund
  • Scherpe toename in lopend operationeel resultaat1: dit groeide met 23% tot €117,7 miljoen
  • Netto opbrengst per aandeel verdubbelde2 tot €0,62
  • Gezonde financiële positie met een sterke cash flow (van operationele activiteiten boven de €100 miljoen) en goede controle over de netto schuld, die kleiner is dan 1,5 keer de brutowinst voor aftrek van overheadkosten.

Vooruitblik op 2016

We blijven investeren om ten volle te profiteren van het toenemende tempo aan digitale transformaties van organisaties, en het nieuwe Econocom in het hart van de digitale markt te plaatsen.

Goede vooruitzichten op groei

  • Organische groei, boven het markttarief voor digitale dienstverleners
  • Stijging met dubbele cijfers in lopend operationeel resultaat
  • Verdere stijging in netto opbrengst per aandeel
     

1. Vóór afschrijving van de ECS klantenportefeuille en het merk Osiatis.

2. Vóór afschrijving van de ECS klantenportefeuille en het merk Osiatis en vóór de wijziging in reële waarde van het ORNANE besloten derivaat component, na aftrek van inkomstenbelasting.

Lees het volledige Engelstalige persbericht.