Benchmark: AV-as-a-service biedt Nederlandse bedrijfsleven kansen

Het Nederlandse bedrijfsleven wil de AV- en IT-infrastructuur graag state-of-the-art hebben en up-to-date houden, het liefst zonder extra investeringen. Tegelijkertijd is bijblijven op technologisch gebied iets wat lastig gevonden wordt. Dat blijkt uit een benchmark (onder beslissers in organisaties met gemiddeld 507 fte) in opdracht van BIS, dochterbedrijf van Econocom. AV-as-a-service kan soelaas bieden in op dit kruispunt.

Bij AV-as-a-service is gebruik belangrijker dan bezit. Vaak kan de technologie na enkele jaren weer vervangen worden door up-to-date apparatuur, zonder dat dat van invloed is op het vaste maandbedrag.

Uit de benchmark blijkt dat van de ondervraagden ruim 20 procent driejaarlijks meer dan een ton aan AV-technologie spendeert. Dan is er nog 79 procent waarbij er driejaarlijks tot een ton uitgegeven wordt aan dergelijke technologie. Opmerkelijk is dat de respondenten aangeven dat audiovisuele technologieën in hun sector belangrijk zijn én blijven. Sterker nog, 65 procent geeft aan dat het budget voor digitale transformatie in de toekomst stijgt; het belang van de genoemde technologieën wordt in hun ogen alleen maar groter.

Nieuwe samenwerkingstechnologieën

Videoconferencing is voor een groot deel van het Nederlandse bedrijfsleven al gemeengoed geworden. Verbeterde kennisdeling en het dalen van reis-/verblijfkosten zijn redenen voor het inburgeren van deze technologie. Zo gebruikt 45 procent van de respondenten videoconference vanaf de pc of laptop en 25 procent van de respondenten beschikt (daarnaast) over volledig ingericht videoconference-ruimtes. Opvallend zijn de ervaren voordelen. Maar liefst 77 procent geeft aan dat de kennisdeling is verbeterd, 81 procent benoemt dat de kosten voor reizen en verblijven zijn gedaald en voor 74 procent geldt dat de contacten met (internationale) relaties zijn verbeterd.

Collaboration technologie wordt daarentegen nog maar mondjesmaat ingezet. Slechts 14 procent van de deelnemers zegt gebruik te maken van collaboration technologie waarbij werknemers locatieonafhankelijk met elkaar kunnen vergaderen én samenwerken. Ook van nieuwe technologieën zoals narrowcasting (20 procent) en roommanagementsystemen (11 procent) heeft nog lang niet iedereen de potentie ontdekt.

AV en IT gaan hand in hand

Tegenwoordig is audiovisuele apparatuur geïntegreerd in het netwerk. Bij steeds meer beamers en LCD/LED schermen, maar ook bij narrowcasting- of videoconferencing-oplossingen is er geen sprake meer van op zichzelf staande apparaten. Daarnaast wordt het belang van informatieoverdracht en de rol van audiovisuele technologie groter en groter. Audiovisuele middelen raken dus in toenemende mate het primaire proces van een organisatie. Uitval is schadelijk.

Het is nu nog een minderheid, maar toch geeft 37 procent van de respondenten al aan het (zeer) logisch te vinden dat een leverancier van AV-oplossingen ook diensten verleent op het gebied van IT-security en IT-management. De wetenschap dat audiovisuele producten en IT-diensten meer en meer met elkaar verweven raken, zal dat percentage waarschijnlijk verder doen stijgen.

De volledige benchmark is hier te downloaden.

Geïnteresseerd om met ons over AV-as-a-service van gedachten te wisselen?
Vul dan ons contactformulier in of stuur een email naar info.nl@econocom.com, de koffie staat klaar!